Varighet 3 timer

Målgruppe:

– Alle som jobber på eller nær ved elektrisk anlegg

Tema på kurset:

  • Hva er livreddende førstehjelp?
  • Varsling
  • Pasientundersøkelse
  • Bevisstløshet
  • Fremmedlegeme i luftveier
  • Frie luftveier
  • Hjerte- lungeredning
  • Elektriske skade
  • Fallskader
  • Sikkerhet på arbeidsplassen

 

Kurset følger retningslinjer fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og er i henhold til paragraf 7, Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg (FSE).

Skriftlig dokumentasjon med deltakerliste blir sendt til bedriften/bestiller etter endt kurs for egen internkontroll

Maks 16 deltakere pr kurs

Pris: Ta kontakt for tilbud.