Årlig oppstår mange branner som på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening. Over 270.000 personer har fått utstedt sertifikat som bevis på gjennomført opplæring og bestått eksamen.

Vincents Tjenester tilbyr opplæring og sertifisering i henhold til «Brannvern ved utførelse av varme arbeider»

Kurset er i alt minimum 7,5 timer, og skal inneholde minst 5 undervisningstimer á 45 minutter. Av dette skal 45 minutter benyttes til gjennomføring av eksamen.

Opplæringen har følgende tema:

  • Sertifiseringsordningen
  • Sikkerhetsforskriften for varme arbeider
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter som er relevant for utførelse av varme arbeider
  • Farer ved varme arbeider: før, under og etter arbeidet
  • Slokkeøvelse

Kurset kan gjennomføres med inntil 25 utøvere.

Kurs arrangeres både bedriftsinternt, og som åpne kurs m/påmelding annonsert i media. Med tanke på mange små enkeltmannsforetak som ønsker å ta sertifiseringen på kveldstid, gjennomføres kurset også fordelt over 3 kveldsstunder.

Pris: Ta kontakt for tilbud

Hvem må sertifiseres?