Varighet: 3 timer

Kurset passer for:
Alle som jobber i helse- og omsorgsinstitusjoner

Tema på kurset:

  • Brann som samfunnsproblem
  • Brannteori
  • Egensikkerhet
  • Brannårsaker
  • Brann i helseinstitusjoner
  • Hvordan skal vi forholde oss ved en brannalarm – eller en brann?
  • slokkemidler
  • Kjent i eget bygg
  • Egen branninstruks
  • Slukkeøvelse ute

 

Opplæringen er skreddersydd for hver institusjon, da jeg kommer på befaring i forkant og fletter inn institusjonens innebygde sikkerhet og deres branninstruks inn i opplæringen.

Skriftlig dokumentasjon med deltakerliste blir sendt til bedriften/bestiller etter endt kurs for egen internkontroll

Kurset kan kombineres med en evakuering/rømningsøvelse.

Maks 25 deltakere pr kurs

Pris: Ta kontakt for tilbud