Varighet: 3 timer

Kurset passer for:
Alle som jobber i barnehage

Tema på kurset:

  • Brann som samfunnsproblem
  • Brannteori
  • Egensikkerhet
  • Brannårsaker
  • slokkemidler
  • Kjent i eget bygg
  • Egen branninstruks
  • Evakueringsøvelse etter egen branninstruks
  • Slukkeøvelse ute

 

Opplæringen er skreddersydd for hver barnehage, da jeg kommer på befaring i forkant og fletter inn barnehagens innebygde sikkerhet og deres branninstruks inn i opplæringen.

Skriftlig dokumentasjon med deltakerliste blir sendt til bedriften/bestiller etter endt kurs for egen internkontroll

Maks 25 deltakere pr kurs

Pris: Ta kontakt for tilbud