Førstehjelpskurs for deg som har omsorg for barn

 

Varighet: 4 timer

Målgrupe:
– Alle som jobber i barnehage, småtrinnet i skolen, SFO m.m

 

 

Tema på kurset:
• hva er livreddende førstehjelp?
• frie luftveier
• pasientundersøkelse
• varsling
• hjerte- lungeredning på barn
• fremmedlegeme i luftveiene
• akutt sykdom
• forgiftninger
• lettere skader
• akutte skader
• forebygging

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på barn under 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd

 

Skriftlig dokumentasjon med deltakerliste blir sendt til bedriften/bestiller etter endt kurs for egen internkontroll

Maks 16 deltakere pr kurs